İK Politikası

ÖZCANLAR, çalışmalarında en önemli unsurlardan biri olarak “insan” öğesini kabul eder. İnsan Kaynakları politikalarının ana hedefi, insan kaynağının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması, çalışanların mutluluğu ile kuruluş hedeflerinin ortak bir noktada buluşturulmasıdır.

ÖZCANLAR, İnsan Kaynakları Vizyonu;

Girişimci, değişime açık, tutkulu insan kaynağımız ile şirketimizin evrensel bir kuruluş olmasını sağlamak.

ÖZCANLAR, İnsan Kaynakları Misyonu;

Kuruluşumuz hedef ve stratejilerinin, bireysel hedeflere dönüştürülmesini sağlayan ve en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın hedeflerine ulaşmada gösterdikleri performansı sürekli kılan, geliştiren ve çalışanımızın kendilerini geliştirebildiği bir değer yaratmaktır.

ÖZCANLAR, İnsan Kaynakları Politikası;

İnsan Kaynaklarımızın yönetiminde;
» İşe göre istihdam,
» Fırsat eşitliği,
» Zamanında tanıma ve takdir temel prensibimizdir.